Scurt istoric al școlii

COLEGIUL TEHNIC ”LAŢCU VODĂ” este o unitate de  învăţământ situată în orașul Siret, care oferă servicii educaţionale pentru copiii, tinerii şi adulţii din zona Siret-Rădăuţi, dar şi din alte localități din judeţele Suceava și Botoșani. De-a lungul timpului, unitatea de învățământ a trecut prin multe modificări în ce privește numărul și profilul formațiunilor de studiu ca urmare a schimbărilor sociale și politice din societatea românească. De asemenea, denumirea instituției a fost modificată în repetate rânduri, denumirea actuală fiind dobândită în 2008.

 • Învățământul liceal siretean debutează în anul 1899 cu o singură clasă cu predare în limba germană – formată din 39 de elevi.
 • După Marea Unire din 1918, liceul german se transformă în liceu românesc de stat.
 • În anul 1936, liceul primește numele de Lațcu Vodă, funcționând cașcoală normalăși apoișcoală tehnică de administrație economică, până în 1955.
 • În anul 1956 se înființează Liceul Teoretic Siret, care are statutul de școală medie mixtă, având și clase cu predare în limba ucraineană, clase care au funcționat până în 1964.
 • Între 1964 și 1977, liceul s-a numit Liceul Real Umanist Siret, funcționând cu câte 3-4 clase paralele.
 • În 1977, prin unire cu Școala Profesională de Șoferi (cu o tradiție de peste 25 de ani) cu durata de școlarizare între 6-12 luni (transformată apoi în școală profesională de 2 ani), ia ființă Liceul Industrial Auto, care a funcționat sub tutela Ministerului Transporturilor.
 • După 1989, schimbările din societatea românească și-au pus amprenta și asupra învățământului  siretean. Astfel, pe lângă specializarea de bază (electromecanic auto), se înființează câte 2 clase pe serie de învățământ teoretic (o clasă matematică-fizică  și o clasă filologie).
 • În anul 1995, la sărbătorirea a 125 de ani de învățământ siretean, s-a revenit la vechea denumire de LAȚCU VODĂ,ca semn al continuității și tradiției. 
 • În anul 2008, unitatea școlară  își schimbă denumirea din Grup Școlar “Lațcu Vodă” în Colegiul Tehnic “Lațcu Vodă” , denumire sub care funcționăm și azi.  
 • În anul școlar 2007-2008, s-a înființat o clasă cu profil filologie, cu predare parțială în limba ucraineană.
 • În anul școlar 2021-2022, am obținut certificatul de „ȘCOALĂ EUROPEANĂ” pentru perioada 2022-2025.
 • În anul școlar 2020-2021, s-a înființat o clasă de învățământ dual, calificarea Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie (autorizată de ARACIP), în parteneriat cu HS Timber Productions S.R.L și Egger Romania.
 • În anul școlar 2020-2021, am obținut acreditarea în domeniul educației și formării profesionale Erasmus+ VET pentru perioada 2021-2027.
 • În anul școlar 2020-2021, am devenit Școală Parteneră Microsoft, în urma utilizării platformei Microsoft Teams în perioada desfășurării cursurilor în mediul online.