TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL

                              

                                  ANUNȚ

 

           Începând cu data de 24.08.2020 până la data de 04.09.2020 la biroul de Asistență Socială se vor depune dosarele cu actele necesare pentru ,,TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL” conform OUG 133 / 2020.

        Formularele tip se găsesc la biroul de Asistență Socială Siret.  

ACTE NECESARE PENTRU COMPLETAREA DOSARULUI 

 •     Pentru copiii  cei mai dazavantajați din învățământul de stat      preșcolar 

VENITUL  PE MEMBRU DE FAMILIE SĂ NU DEPĂȘEASCĂ  284 LEI/ membru de familie

 • Pentru copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar / gimnazial

VENITUL  PE MEMBRU DE FAMILIE SĂ NU DEPĂȘEASCĂ  50% din salariul de bază minim brut pe țară – 1115 lei / membru de familie

 • cerere – declarație pe propria răspundere tip (formularul se găsește la biroul  de asistență socială)
 • copii  BI/CI – părinți, tutore, asistent maternal
 • copii certificat căsătorie , 
 •  copii -hotărâre de divorț, certificat de deces a unuia dintre părinți (unde este cazul)
 • copii certificat de naștere pentru minorii aflați în întreținere   cu vîrsta cuprinsă între 3-6 ani (grădiniță) și minori aflați în învățământul primar /gimnazial
 • adeverințe de salariu, cupon pensie, cupon șomaj, cupon pensie urmaș, pensie alimentară
 • adeverință de la fisc ( realizează sau nu venituri din activități autorizate independente), pentru ambii părinți
 • adeverință de la unitatea de învățământ  frecventată ( grădiniță / școală)
 • certificat fiscal (taxe și impozite)