Anunturi Bacalaureat 2023

A N U N Ț

Contestațiile notelor de la examenul de BACALAUREAT 2023 se depun în data de 03.07.2023 în intervalul orar 12:00 – 18:00

Contestațiile se depun letric în sala comisiei (Laborator INFORMATICĂ, et. I)

sau electonic la adresa de email:

contestatii.bac@latcuvoda.ro

Fiecare candidat poate contesta doar rezultatele proprii și va fi identificat printr-un act de identitate valabil.        Contestațiile depuse online vor fi însoțite de copia unui act de identitate valabil.