Îmbunătățirea stagiilor de practică în domeniul mecanic auto

Activitatea/proiectul  Îmbunătățirea stagiilor de practică în domeniul mecanic auto-2019-EY-PCVET-0005, IMPAS,  proiect în domeniul învățământului profesional și tehnic, programul de educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor în România, finanțat prin Granturile SEE – Mecanismul Financiar 2014-2021
1.Perioada în care s-a derulat1 martie 2021 –  28 februarie 2022
2.Grup ţintă la nivelul parteneriatului9 persoanedin din care 4  profesori VET, managerul unității noastre școlare, profesorul  de engleză și 3 repezentanți ai agentului economic S.C. SERVICE AUTO VIV S.R.L. din Vicovu de Sus, directorul unității, responsabilul cu stagiilor de instruire practică și un tutore de practică, reprezentant al acestei unități în Consiliul de administrație al Colegiului Tehnic “Lațcu Vodă” Siret
3.CoordonatorProf. Maidaniuc Jeaneta-Steluța
Organizații partenere în proiect:
Colegiul Tehnic “Lațcu Vodă” Siret
S.C. SERVICE AUTO VIV S.R.L. din Vicovu de Sus
APLICAPROPOSTA LDA – Braga mob, Portugalia.
4.ObiectiveAcest proiect s-a conturat din necesitatea revigorării învățământului profesional și tehnic siretean. Obiectivul principal a fost  de îmbunătățire a stagiilor de practică pentru calificarea mecanic auto în scopul pregătirii forței de muncă conform standardelor de pregătire profesională pentru a spori oportunitățile de angajare a absolvenților de la Colegiul Tehnic „ Lațcu Vodă ” Siret. Proiectul a cuprins o vizita de studiu în Portugalia. Programul vizitei  a oferit  o experiența internațională prin vizitarea companiilor și instituțiilor locale în domeniu, care  au oferit participanților exemple de bune practici pentru pregătirea practică a elevilor în domeniul mecanic auto. Participanții au vizitat  instituțiile locale din domeniile mecanică auto (5 companii) și școli VET (2 școli), cu scopul de a-și îmbunătăți competențele profesionale prin observarea activităților de lucru la fața locului și schimbul de bune practici cu profesioniștii locali. La vizita de studiu au  participat  9 persoane, profesori VET, managerul unității, profesorul  de engleză și repezentanți ai agentului economic.
5.Ariile curriculare implicateTehnologii, Informatică, Limbi străine, Matematică și științe, Om și societate
6.Produsele finale, rezultatele obținute și gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteiaParticiparea la vizita de studiu in Portugalia a oferit oportunitatea de realizare a unui suport pentru desfășurarea stagiilor de practică și anume a unui Îndrumar de practică care conține doua  CDL-uri pentru clasa a 10-a, calificarea mecanic auto, învățămănt profesional precum și tehnician in transporturi, acorduri de lucru pentru stagiile de lucru care sunt in concordanță cu CDL-urile realizate precum și fișe de lucru și evaluare. Acest Indrumar nu a fost prevăzut ca  obiectiv al proiectului ci a luat naștere în urma consolidării parteneriatului între instituțiile participante la proiect. Curriculum în dezvoltare locală – clasa a X – a, învăţământ profesional, calificarea Mecanica auto, nivel 3 de calificare, Acord de formare  – clasa a X – a, învăţământ profesional, calificarea Mecanica auto, nivel 3 de calificare, Curriculum în dezvoltare locală – clasa a X – a, calificare Tehncian în transporturi, fișe de lucru/evaluare. Aceste materiale au fost apreciate deoarece  sunt în concordanță cu standardele de pregătire profesională și curriculumul pentru clasele respective și vor sprijini imbunătățirea stagiilor de instruire practică. https://proiectseesiret.wordpress.com/rezultatele-proiectului/ Rezultatele proiectului sunt integrate în strategia școlii de a deveni un model de bune practici pentru domeniul Mecanică, calificarea Mecanică auto.Consolidarea parteneriatului cu agenții economici și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și tutorilor de practică, realizate prin acest proiect, vor duce la modernizarea mijloacelor de învățare la locul de muncă. Vor fi corelate mai bine competențele dobândite de absolvenți cu cerințele pieței forței de muncă. În acest fel, școala va oferi o alternativă atrăgătoare pentru elevi, cu oportunități de angajare ridicate. Certificate de mobilitate Europass reprezintă rezultatele vizitei de studiu oragnizată în Portugalia.
7.Metodele de evaluare si de diseminare folositeEvaluarea  s-a  realizat pe tot parcursul proiectului,  realizata de instituția aplicantă, Colegiul Tehnic “Lațcu Voda” Siret, Suceava, de agentul economic partener si de către instituțiile gazda, pe durata vizitei de studiu si după terminarea acesteia. Împreuna cu  organizația de primire și scoala VET din Portugalia a fost  realizata  o evaluare intermediara  si o evaluare finala, la sfârșitul  activitatilor desfășurate  pentru realizarea unui   proiect de calitate. Pentru validarea si recunoașterea rezultatelor învățării, organizațiile de primire au pregătit certificatele  de participare si de mobilitate Europass. Ca serviciu suplimentar partenerii noștii au scris  un raport final, care oferă o imagine de ansamblu asupra tuturor activităților din timpul vizitei de studiu. Evaluarea s-a realizat pe etape, astfel: • evaluare inițiala a participanților, la plecarea in stagiu: se vor aplica chestionare de evaluare a competentelor lingvistice si a motivației lor de a participa la mobilitate • evaluarea activității zilnice a participanților s-a realizat  prin completarea de fise de evaluare zilnica a informațiilor si a aplicabilității lor în practica; • pe parcursul desfășurării vizitei de studiu, participanții au completat mai multe chestionare de feed-back care atesta ca si-am imbunatațit  metodele de organizare a învățămantului profesional și tehnic și stagiile de instruire practică. Diseminare proiect în presa locală: https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2021-03-26/Finantare-prin-Granturile-SEE-Mecanismul-Financiar-2014-2021-la-Colegiul-Tehnic-Latcu-Voda-Siret Pagina proiectului https://proiectseesiret.wordpress.com/ Pagina școlii https://www.latcuvoda.ro/ Prezentarea proiectului la postul de televiziune Bucovina TV https://www.youtube.com/watch?v=gHvgc82Jw5E https://www.youtube.com/watch?v=HMzQZKSTv2w O activitate de diseminarea a rezultatelor proiectului a avut loc în luna februarie 2022 la care au paticipat  şcolile profesionale şi colegiile tehnice din zonă. În cadrul acestei activități fiecare școală a primit Indrumarul de instruire practică, care a rezultat prin implementarea proiectului „Îmbunătățirea stagiilor de practică în domeniul mecanic auto”  (IMPAS)-2019-EY-PCVET-0005. Indrumarul de instruire practică, cuprinde: Curriculum în dezvoltare locală – clasa a X – a, învăţământ profesional, calificarea Mecanica auto, nivel 3 de calificare, Acord de formare  – clasa a X – a, învăţământ profesional, calificarea Mecanica auto, nivel 3 de calificare, Curriculum în dezvoltare locală – clasa a X – a, calificare Tehncian în transporturi, fișe de lucru/evaluare. Aceste materiale au fost apreciate deoarece  sunt în concordanță cu standardele de pregătire profesională și curriculumul pentru clasele respective și vor sprijini imbunătățirea stagiilor de instruire practică.
8.Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale etc.)Asupra personalului școlii si asupra agentul economic partener: Participanții au facut schimburi de bune practici cu manageri, profesori VET și agenți economici din Portugalia, acolo unde învățarea se realizează la standarde europene. Formarea cadrelor didactice VET pentru dezvoltarea de noi strategii didactice și elaborarea unor instrumentelor de lucru unitare,  precum și abilitarea tutorilor de practică de a lucra cu elevii, va îmbunătăți rezultatele învățării prin muncă a elevilor ceea ce va conduce la creșterea relevanței procesului de formare profesională și va spori șansele de integrare pe piața muncii.
Asupra instituției: Formarea cadrelor didactice VET pentru pregătirea practică în acord cu exigențele pieței forței de muncă, va duce la parteneriatul cu mediul economic. Aceasta va permite diversificarea și consolidarea formelor de învățare la locul de muncă în acord cu evoluția schimbărilor tehnologice. Întărirea colaborării cu agenții economici va determina și creșterea numărului de clase de învățământ profesional calificarea mecanică auto, ceea ce va corela mai bine oferta școlii cu nevoia de calificare de pe piața muncii.
Asupra elevilor: Stagiile de practică se vor îmbunătăţi  prin realizarea de instrumente de asigurare a calităţii. Prin organizarea activităților de informare/formare din luna noiembrie-decembrie 2021 cu participarea  personalului de specialitate şi a tutorilor de la agentul economic, care nu au participat la vizită se vor realiza acorduri de învăţare şi acorduri de parteneriat . Aceste acorduri de formare vor fi folosite pe parcursul stagiilor de practică și vor cuprinde sarcini clare pe zile pentru tot parcursul intruirii practice. Acordul de formare  cuprind  activități pentru perioada practicii comasate care se desfășoară la agentul economic. Astfel se va putea crește calitatea actului de instruire practică pe parcursul stagiilor. În urma utilizării instrumentelor acorduri de învăţare şi acorduri de parteneriat, se realiza anchete pe bază de chestionar  în rândul elevilor vizati de proiect (12 elevi din clasa a X-a și 13 elevi din clasa a XI-a, calificarea mecanic auto). Aceste anchete se vor realiza atât la începutul proiectului cât şi la sfârşitul lui,  pentru a pune în evidenţă valoarea adăugată şi realizarea obiectivului general al  programului. Chestionarele au fost extinse la toți elevi din învățămantul profesional și tehnic pentru a putea masura valoarea adaugată.
Asupra comunității locale: Școlile profesionale şi colegiile tehnice din zonă vor beneficia de rezultatele proiectului „Îmbunătățirea stagiilor de practică în domeniul mecanic auto”  (IMPAS)-2019-EY-PCVET-0005. Indrumarul de instruire practică, cuprinde: Curriculum în dezvoltare locală – clasa a X – a, învăţământ profesional, calificarea Mecanica auto, nivel 3 de calificare, Acord de formare  – clasa a X – a, învăţământ profesional, calificarea Mecanica auto, nivel 3 de calificare, Curriculum în dezvoltare locală – clasa a X – a, calificare Tehncian în transporturi, fișe de lucru/evaluare au fost oferite ca suport în școlile de profil din zonă. Aceste materiale au fost apreciate deoarece  sunt în concordanță cu standardele de pregătire profesională și curriculumul pentru clasele respective și vor sprijini imbunătățirea stagiilor de instruire practică. Comunitatea locală va benefia de personal mai calificat și participarea activă a agentilor economici în viața școlii.
9.Caracterul inovatorSingurul tip de proiect in care am putut implica si agentii economici parteneri în toate etapele proiectului. Utilizănd Indrumarul de instruite practică vom realiza pentru elevii noştri un mod mai atractiv de formare profesională, dezvoltănd competențele și abilitățile practice.Rezultate proiectului nostru au depașit obiectivul propus si sunt cu aplicabilitate directă pe activitatea de instruire practică pe parcursul stagiilor de practică, centrată direct pe formarea profesională a elevilor.
10.Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatuluiRezultatele proiectului sunt integrate în strategia școlii de a deveni un model de bune practici pentru domeniul Mecanică, calificarea Mecanică auto.Consolidarea parteneriatului cu agenții economici și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și tutorilor de practică, realizate prin acest proiect, vor duce la modernizarea mijloacelor de învățare la locul de muncă. Vor fi corelate mai bine competențele dobândite de absolvenți cu cerințele pieței forței de muncă. În acest fel, școala va oferi o alternativă atrăgătoare pentru elevi, cu oportunități de angajare ridicate. Continuare cu un al doilea proiect de e cooperare și mobilitate finanțat prin Granturile SEE aprobat pentru Colegiul Tehnic “Lațcu Vodă” Siret. https://www.eea4edu.ro/rez-vet-2018/ – Runda 2021-2022. Continuarea cu alte proiecte de colaborare cu partenerii acestor proiecte.

Mai multe informatii pot fi gasite pe pagina externa a proiectului: Îmbunătățirea stagiilor de practică în domeniul mecanic auto – Working together for a green, competitive and inclusive Europe (wordpress.com)