Anunturi Bacalaureat 2024

Contestații

În atenţia candidaţilor înscrişi la examenul de bacalaureat – sesiunea iunie-iulie 2024

Contestațiile la examenul de Bacalaureat 2024 se depun după următorul program:

8 IULIE 2024 între orele 12:00-18:00

Candidații vor depune contestațiile în centrul de examen unde au susținut probele.

Se depune câte o cerere pentru fiecare probă la care se contestă rezultatul.

Pentru depunerea contestațiilor candidații vor avea asupra lor Cartea de Identitate în original și câte o copie a Cărții de Identitate pentru fiecare probă la care se contestă rezultatul.

Conform legislației în vigoare, contestațiile însoțite de o copie a cărții de identitate se pot depune și online la adresa:

contestatii.latcu.voda@gmail.com

Pentru fiecare probă contestată se va completa câte o cerere (câte un e-mail).

Mesajul de e-mail va avea ca titlu (la Subiect) Contestatie Nume și prenume Candidat – disciplina contestată (Limba romana/Matematica/Geografie) – Nota obținută la proba contestata.

ex: Contestatie Popescu Ion – Matematica – 7.30

Vor fi trimise cererea (scan/poză) completată și semnată de candidat și scan/poza dupa C.I. candidat.

Se poate menționa în cadrul mesajului e-mail și un nr. de telefon de contact. În cazul în care există neclarități comisia va lua legatura telefonic cu candidatul la numărul de contact furnizat de acesta în cadrul mesajului de e-mail.

E-mailurile care nu îndeplinesc condițiile de mai sus nu vor fi luate în considerare.

Se consideră preluată contestația depusă on-line doar în momentul în care veți primi e-mail de confirmare.

Conform prevederilor art. 12 alin. (4) si art. 13 alin, (l)din O.M.E. nr. 6.156/2023, nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere, și reprezintă nota finală obținută la proba respectivă, care nu mai poate fi modificată.