Simulare Bacalaureat 2024

STATISTICĂ (RESPECTÂND CONDIȚIILE DE PROMOVABILITATE PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT) – învățământ cu frecvență(învățământ zi)

Statistică simulare bacalaureat 2024

Dintre cei absenți au fost elevi care s-au prezentat totuși la cel puțin o probă.

Statistică simulare bacalaureat 2024 – situația elevilor absenți

Obs: Se constată o ușoară creștere a procentului de promovabilitate la Simularea examenului de bacalaureat 2024 (30%) față de procentul de promovabilitate de la Simularea examenului de bacalaureat 2023 (26%).