Proiecte pe scurt

Din anul 2007 şi până în prezent s-au desfăşurat şi se desfăşoară activităţi de învăţare care au contribuit la întărirea dimensiunii europene a şcolii, dintre care enumerăm: 

 • Proiectul Re-creation by gentics: new ways of life? – COMENIUS multilateral, desfășurat în perioada01.08.2008 – 31.07.2010. Ţări participante în acest proiect au fost: Spania, Italia, Germania, Lituania,Turcia, Romania.

Proiecte POSDRU:

 • Îmbunătățirea calității educației şi formării profesionale prin Rețele parteneriale, POSDRU/85/1.1/S/57551. Acest proiect s-a desfășurat în perioada 2011-2013, iar școala noastră a avut calitatea de partener în cadrul Rețelei 13 Mecanică, alături de colegii tehnice din Brașov, Brăila, Câmpulung Muscel, Cluj-Napoca și Buzău. Misiunea rețelei a fost de a dezvolta cooperarea pentru implementarea mecanismelor de asigurarea calității în educație. Echipa școlii noastre a fost formată din domnul director adjunct Antonio Mustață și de prof. Dorin-Marian Olar.
 • VIA-Vocatie, Interese, Autocunoaștere si dezvoltare, drumul către succesul profesional”
   POSDRU/90/2.1/S/63742.
  Și in acest proiect școala noastră a avut rolul de partener de proiect, alături de ale 2 colegii din județul Suceava. Echipa scolii noastre a fost formată din: prof. Oana Diaconescu, prof. Mirela Bologa, prof.  Anca Mustață. Obiectivul general al proiectului a vizat asigurarea premiselor pentru tranziția elevilor spre nivele superioare de educație sau piața muncii, prin acces la informație și activități de orientare și consiliere.
 • Formarea continuǎ a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientǎ a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice” POSDRU/87/1.3/S/62665. În cadrul acestui proiect, doamna prof. Cristina Băncescu a participat la Curs de formare: Integrating Technology in English Language Instruction
  (Integrarea tehnologiei în predarea limbii engleze, Organizator: Pearson Education), în perioada 8-12 aprilie 2013, Londra, Marea Britanie.

Întâlniri ale cluburilor europene:

 • 7th International Meeting of European Clubs, Kielce, Polonia – noiembrie 2011. Tema întâlnirii internaționale a fost Volunteering for Tolerance, iar participanți din 10 țări europene au fost peste 100 de elevi, profesori, voluntari, organizatori. Romania a fost reprezentată de 3 școli: Colegiul Tehnic “Lațcu Vodă” Siret, Colegiul Economic “Ion Ghica” Târgoviște, Colegiul Tehnic Media București. De la Siret a participat doamna  prof Aspazia Olar și 2 elevi: Sauciuc Ionuț și Ioniță Irina.
 • 8th International Meeting of European Clubs, Varșovia, Polonia – mai 2013, cu tema Act locally. Echipa școlii noastre a fost formată din prof. Aspazia Olar și elevii Sauciuc Iuliana și Mareanciuc Mihail. Activitățile au avut ca scop încurajarea tinerilor pentru a fi cât mai prezenți în comunitatea locală.

Proiecte Youth in Action:

 • Proiectul Your job, your future – Chojna-Polonia, 14-21august 2014. Tari participante: Romania (Siret), Ungaria (Koszeg), Polonia. Echipa noastră a fost formată din prof. Panciuc Liliana și elevii: Sauciuc Iuliana, Cerbu Delia, Nechita Dan, Zebreniuc Claudia, Zebreniuc Anton, Locic Cosmin, Mutrescu Razvan, Sofroni Alexandru, Turliuc Ioana, Tretiac Sabina, Coriciuc Beatrice, Boiciuc Daniel.
 • Proiectul Noah’s Pudding Day!, 12 – 20 octombrie 2013, Turcia – Akhisar, Izmir. Țările participante au fost Italia, Polonia, Bulgaria, Romania, Estonia, Slovenia, Letonia, Turcia. Participanți: prof. Olar Aspazia si elevii: Mațner Sonia, Asofroni Eduard, Băncescu Roxana, Herghelegiu Mihaela.
 • Proiectul “Focus on quality”, Organizator: Asociația Douzelage, 8-14 iulie 2013, în Chojna, Polonia, participanți: prof. Puiu Doina Iuliana și  Prof. Cristina Băncescu. Au mai participat: tineri și profesori/ traineri pentru tineret din Chojna /Polonia, Marsaskala / Malta, Sherborne / Anglia, Koszeg / Ungaria. Proiectul a vizat: metode, tehnici și activități de educație informală și non-formală, prezentarea unor proiecte derulate de comunitățile locale din orașele Douzelage participante, îndrumarea și coordonarea tinerilor în vederea redactării de proiecte pentru tineret.

Vizite de studiu:

 • Vizita de studiu nr. 179, Improving foreign language learning through CLIL and ICT (Îmbunătățirea învățării limbilor străine prin intermediul CLIL și TIC), Organizator: Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, 24-28 martie 2014, Oviedo, Spania, participant: prof. Cristina Băncescu. Obiectivul principal al vizitei a fost facilitarea schimbului de informații și de experiență între factorii de decizie și specialiștii din domeniul educațional pentru interesele comune ale țărilor participante.
 • High School teachers – 2014 -“Big Bang, Particles, Antimatter” –  program finanțat  de Uniunea Europeana, program adresat profesorilor de fizică de liceu, locul de desfășurare: CERN – Geneva – Elveția, iulie 2014, 3 săptămâni. Din partea școlii noastre a participat doamna prof. Gina Horecica, alături de alți 53 de profesori din întreaga Europă.
 • Proiect Erasmus+“Abilități și competențe practice europene pentru viitorii mecanici și tehnicieni sireteni” – KA1 VET – 2015-1-RO01-KA102-014285

Perioada în care s-a derulat: 1 septembrie 2015 – 31 august 2016

Obiectivul general:

Creșterea șanselor de dezvoltare profesionala a elevilor in vederea dobândirii unui nivel ridicat de pregătire  a viitorilor mecanici auto si tehnicieni in transporturi pentru integrarea pe piața muncii si creșterea interesului pentru învățământul profesional, prin oportunitatea unei formari profesionale la standarde europene, in cadrul unor parteneriate transnaționale.

Obiective specifice ale proiectului:

 • îmbunătățirea cunoștințelor, competentelor si abilitaților profesionale pentru viitorii mecanici auto si tehnicieni in transporturi, in vederea tranziției de la școala la locul de munca, prin intermediul mobilităților in scop de învățare

dezvoltarea competentelor specializate precum si a deprinderilor si abilitaților specifice locului de munca in cadrul unui mediu profesional organizat in scopul adaptării standardelor de pregătire profesionala pentru învățământul profesional si tehnic.

Beneficiarii direcți:

14 elevi din clasa a X-a, domeniul mecanica, calificarea mecanic auto,

15 elevi din clasa a XI-a, domeniul mecanica, calificarea tehnician in transporturi

4 cadre didactice care predau in învățământul profesional si tehnic

 • PROIECT POSDRU/153/1.1/S/136612 – TEEN PERFORM –Program inovator de îmbunătățire a rezultatelor școlare în învățământul liceal

Perioada în care s-a derulat: 20 octombrie 2014 – 17 iunie 2015

Obiectivul general:

      Sprijinirea dezvoltării si evaluării sistematice a procesului de formare a competentelor cheie pentru 4100 de elevi din învățământul liceal, in vederea susținerii si promovării cu succes a examenelor de bacalaureat, prin intermediul unui program educațional inovator, desfășurat la nivel multiregional, in regiunile Nord Est si Sud Muntenia. Formarea acestor competente la elevi va asigura, pe termen scurt si mediu, rezultate superioare la examenul de bacalaureat, precum si la alte examene si concursuri școlare, iar pe termen lung va asigura o adaptabilitate sporita la diverse contexte de invitare si munca, precum si o inserție facila pe piața muncii la maturitate.

Obiective specifice ale proiectului:

 • sprijinirea dezvoltării si evaluării sistematice a procesului de formare a competențelor cheie pentru elevii din învățământul liceal, în vederea susținerii și promovării cu succes a examenelor de bacalaureat;elaborarea, testarea si implementarea unui sistem unitar tip „Pregătire suplimentara”, în vederea susținerii examenului de bacalaureat;

 • formarea competențelor profesionale ale personalului din sistemul național de examinare, evaluare și curriculum din învățământul preuniversitar,

Grup ţintă la nivelul parteneriatului:

 • 84 elevi ai clasei a XII-a

 • 5 profesori de Limba si literatura română, Matematică, Biologie

 • Proiect Erasmus+ Youth exchanges: Building bridges:media –coordonat de fundația Kreisau-Initiative e.V din Germania

Perioada în care s-a derulat: Noiembrie – decembrie 2015

Obiective:

Incluziunea socială a persoanelor cu dezabilități prin implicare în activități privind exprimarea prin diferite tehnici media.

Dezvoltarea empatiei, toleranței și a abilităților de relaționare a elevilor cu persoane ce au diferite dezabilități

Cunoașterea modurilor de exprimare prin fotografie, film, sunet și lumină

Realizarea unui calendar ”Faces of beauty”

Îmbunătățirea abilităților lingvistice ale participanților

Descoperirea diversității culturale și a particularităților istorice ale regiunii Wroclaw din Polonia unde s-a desfășurat proiectul

Dezvoltarea relațiilor interpersonale

Grup ţintă la nivelul parteneriatului:

 • 5 elevi ai școlii însoțiți de un profesor , împreună cu 4 beneficiari ai DGASPC și Spitalului de Psihiatrie Siret și însoțitorii acestora s-au deplasat în Polonia în localitatea Krzyzowa

 • Proiect realizat în parteneriat cu  British Council Romania – Preparing Students for PET

Perioada în care s-a derulat: Septembrie 2014 –  martie 2015

 • Obiective:
  • Seminariile sunt împărţite în patru module (Reading, Listening, Speaking, Writing), iar profesorii sunt învăţaţi cum să îşi pregătească elevii pentru fiecare componentă a examenului. 
  • prezentarea principiilor care stau la baza predării şi evaluării examenului PET
  • descrierea amănunțită a testării PET
  • prezentarea modalităţilor de folosire a materialelor existente în pregătirea elevilor pentru examenul PET.
  • însuşirea de tehnici utile pentru activitatea de predare de zi cu zi
 • Grup ţintă la nivelul parteneriatului:
  • La workshop-ul care a avut loc sub îndrumarea unui trainer şi examinator la proba orală a examenelor Cambridge, au participat profesori de limba engleză de la liceele şi colegiile naţionale din județul Suceava, care pregătesc elevi pentru examenele Cambridge English: Preliminary (PET).
 • Programul ECO Şcoala

Perioada în care s-a derulat: 2014-2016

Obiective:

Programul Eco-Şcoala reprezintă un program educaţional internațional  care vizează creșterea interesului elevilor pentru protecția mediului la nivel local și global, conștientizarea problemelor locale de mediu,  cunoașterea modalităților în care comunitatea locală se implică în rezolvarea problemelor de mediu și creșterea nivelului de implicare activă. Programul vizează acțiuni concrete pentru identificarea și analiza problemelor de mediu, precum și găsirea de soluții concrete de rezolvare și implementarea acestora. Activitățile programului reprezintă o modalitate eficientă de creștere a gradului de implicarea în activități ecologice a întregii comunități școlare și locale.

Grup ţintă la nivelul parteneriatului:

1500 de elevi şi 70 cadre didactice ale Colegiului Tehnic ”Lațcu Vodă” Siret,  părinţi, comunitatea locală

 • PATRULA DE RECICLARE

Perioada în care s-a derulat:Septembrie 2014 – Septembrie 2016

Obiective:

Cunoaşterea şi înțelegerea unor noţiuni şi principii specifice activității de reciclare

Dezvoltarea capacitaţii de comunicare folosind limbajul specific

Formarea  unor atitudini şi comportamente responsabile faţa de mediu şi starea de sănătate

Dezvoltarea capacitaţii de a rezolva situaţii problema folosind  cunoştinţele şi deprinderile dobândite , a gândirii pozitive şi a optimismului

Grup ţintă la nivelul parteneriatului:

30  de elevi ai Colegiului Tehnic “Lațcu Vodă”, 10 cadre didactice, părinți , comunitatea locala

 • Hour of Code 2014  – Hour of Code 2021 – mişcare globală ce a atins zeci de milioane de elevi și studenţi din peste 180+ de ţări.

Perioada în care s-a derulat:

In fiecare an luna decembrie peste 700 de elevi ai școlii noastre participă la acest eveniment care are loc pe durata unei săptămâni.

Obiective:

Hour of Code (Ora de Programare) este o mişcare globală ce a atins zeci de milioane de elevi si studenţi din peste 180+ de ţări. Obiectivul principal este atragerea elevilor spre programare printr-o abordare distractivă. Hour of Code (Ora de Programare) ajută la demistificarea conceptului că programarea sau tehnologia computerelor este dificilă și oferă părinților, profesorilor și elevilor din întreaga țară, posibilitatea să participe la o introducere distractivă în tainele programării. Acest demers va ajuta la creșterea conștientizării și încrederii în schimbările pozitive care le poate produce însușirea unor noțiuni de tehnologia computerelor.

Grup ţintă la nivelul parteneriatului:

700 de elevi  ai colegiului participa anual la aceste activități

 • Ziua Siguranței pe Internet 2015  – 2022

      An de an, începând din 2004, în calendarul siguranței online din peste 170 de țări, februarie este luna unui eveniment de marcă: Ziua Siguranței pe Internet, organizată de rețeaua Insafe/INHOPE a Centrelor Europene ale Siguranței pe Internet (SIC), cu sprijinul Comisiei Europene*. Internetul este una dintre tehnologiile cele mai provocatoare la nivel mondial. Utilizarea internetului a facilitat comunicarea a două persoane aflate la distanţe considerabile. Este o extraordinară fereastră a lumii digitale, în special pentru comunicarea la nivel social, în special după “explozia” platformelor online de socializare. Internetul a permis îmbunătăţiri semnificative în viaţa utilizatorilor, prin accesul util la diferite servicii. 

Perioada în care s-a derulat: februarie 2015, februarie 2016, februarie 2017, februarie 2018, februarie 2019, februarie 2020, februarie 2022,

Obiective:

 • Ziua Siguranței pe Internet are ca scop promovarea utilizării intr-un mod mai sigur si responsabil a tehnologiei online si a telefoanelor mobile, mai ales de către copii si adolescenți.
 • Ziua Siguranţei pe Internet 2015 este marcată în întreaga lume, marţi 10 februarie 2015. Tema evenimentului este “Împreună facem Internetul mai bun” şi a fost aleasă pentru a încuraja promovarea utilizării mai sigure şi mai responsabile a tehnologiei online şi a telefoanelor mobile, mai ales de către copii şi adolescenţi, şi pentru conştientizarea asupra pericolelor navigării nesupravegheate pe Internet.
 • Safer Internet Day 2016, a avut loc pe data de 9 Februarie 2016 si este sărbătorită in peste 100 de tari din întreaga lume cu sprijinul Comisiei Europene si a celor 31 de Centre Naționale Safer Internet.
 • Astfel anual in prima săptămână  din luna februarie, în ziua de marți are loc acest eveniment.

Ziua Siguranței pe Internet a fost sărbătorită 9 februarie 2021, de către milioane de susținători de pe toate continentele, care si-au unit forțele ghidați de mottoul „Împreună pentru un Internet mai bun”, o sărbătoare  vie și antrenantă, care a permis să reflectăm la ritmul tot mai accelerat în care folosim tehnologiilor digitale drept consecință a pandemiei.

Grup ţintă la nivelul parteneriatului:

Peste 300 de elevi în fiecare an

 • Campania Hai pe net! ediția 2015 -2017

Perioada în care s-a derulat:23-29 martie 2015, 14-19 martie 2016, 27 martie – 2 aprilie 2017.

Evenimentul derulat în România este parte integrantă a campaniei Get online week 2015, campaniei Get online week 2016,  (www.getonlineweek.eu) derulată la nivel European de către organizația Telecentre Europe (www.telecentre-urope.org) – o campanie de responsabilizare digitală prin care telecentrele urmăresc stimularea ocupării forței de muncă, formarea și certificarea competențelor digitale (eCompetențe) precum și locurile de muncă care necesită  utilizarea Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (TIC) în comunitățile din întreaga Europă.

Obiective:

 • creșterea șanselor de angajare!
  • creșterea nivelul alfabetizare digitală! 
  • sprijinirea tinerilor pentru identificarea competențelor și abilităților latente pe care nici măcar nu știau că le au. Platforma  http://yourock.jobs/ro
  • creeze un CV demn de atenția instituțiilor educaționale sau ale angajatorilor
 • aplicația de testare a competențelor TIC pentru angajare. Aplicația Skillage este disponibilă la www.skillage.eu

Grup ţintă la nivelul parteneriatului:

60 de elevi cu vârsta între 17-18 ani în fiecare an.

 1. Ateliere de programare Coder Dojo Siret
 2. Perioada în care s-a derulat: Mai 2015 – sept 2016
 3. Obiective:

Inițierea elevilor în programare

Stimularea gândirii logice.

Dezvoltarea capacității de lucru în echipă

Grup ţintă la nivelul parteneriatului:

60 de elevi ai Colegiului Tehnic Laţcu Vodă Siret

 • Tehnici inovative in diagnosticare auto – Proiect finanţat în cadrul competiţiei “Idei din Ţara lui Andrei” 2017 prin OMV Petrom

Materiale şi bunuri achiziţionate prin proiect:

 • VW vehicul de formare categoria I, VW Polo cu motor pe benzină”
 • Soft diagnosticare erori si defecte VCDS
 • Kit demonstrativ – Motorul în 4 cilindri
 • Soft educațional – Motorul Diesel
 • Soft educațional – Sisteme electronice in automobile,

Standurile educaționale pentru instruirea in diagnoza auto reprezintă mașini complet funcționale si sunt special destinate pentru scopuri didactice. Acest automobil este in așa fel secționat încât toate punctele de măsura si diagnoza importante sunt ușor accesibile. Modelul funcţional va putea evidenţia funcţionarea în ansamblu ca un tot închegat şi corelat a următoarelor ansamble, subansamble, mecanisme, sisteme şi instalaţii: – motorul cu instalaţiile de răcire şi ungere; – transmisia (cutia de viteze, diferenţialul etc.); – suspensia; – sistemul de frânare; – mecanismul de direcţie, inclusiv roţile; – încălzire, ventilaţie, respectiv climatizare; – şasiul, punţile şi caroseria.

 • CONCURSUL NEXTLAB.TECH 2020, 2021

Concursul este organizat de Asociația „Clubul Informaticii Economice – CyberKnowledge Club” (CKC) fondată de cadre didactice ale Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, ASE București cu sprijinul Ministerului Educației Naționale din România. Banca Comercială Română este sponsor principal la nivel național al acestui program. Sprijinul logistic este oferit de start-up-ul NEXTLAB.TECH. Programului ROMANIA TECH NATION cuprinde lecțiile și kit-urile gratuite de robotică, oferind și posibilitatea de a participa la concursul NEXTLAB.TECH, cel mai mare concurs de robotică școlară din România destinat elevilor cu vârsta cuprinsă între 8 și 16 ani. Concursul se desfășoară sub forma unui robohackathon online.

 • 3 kituri de robotica, roboți MIRO pentru 3 elevi participanți la concurs – Gherasim Paula, Erastov Albert, Olar Tudor
 • 30 de elevi înscriși pe platforma în perioada 2020-2021
 • Participând, elevii se pregătesc pentru meseriile viitorului și învață să programeze roboței bazați pe Arduino și să lucreze în Open Roberta, Tinkercad, Mixly, Arduino IDE şi C. Toţi elevii beneficiază gratuit de cursuri de robotică susținute de profesori universitari din domeniul informaticii prin webinarii.
 • Concursul este  înregistrat în calendarul aprobat de Ministerul Educației Naționale prin Anexa 2 la OME nr. 3.066/27.01.2022, poziția 106.
 • https://nextlab.tech/wp-content/uploads/2022/02/Lista-elevi-din-finala-2021-1.pdf?fbclid=IwAR04Kv5ZqHalZi5hsmPBgNtPw3HvLcHC9L0_tnjnF_KeSBJx4QGkjP42Bj0
 • Proiect de parteneriat cu Colegiul National “Petru  Rareș “, Suceava în vederea obţinerea certificatului DELF

Februarie 2017-2018

 • Obţinerea diplomei Delf care se recunoaște si se echivalează conform ordinului dat de ministru (OM 5219/2010) cu examenul de competente lingvistice. Prin urmare, DELF este un examen internațional recunoscut în foarte multe țări (146). Acest examen certifică patru competențe în limba franceză (înțelegere orală și scrisă, exprimare orală și scrisă).

Proiecte eTwinning desfășurate:

 • Be smart be safe, 2011-2012;
 • Christmas cards with a smile from Europe, 2011 – 2012;
 • Christmas Traditions, 2013 – 2014;
 • Christmas traditions accross Europe, 2010 – 2011;
 • European Youth Murals, 2012 -2014;
 • Happy European day of Languages 2012!, 2012 – 2013
 • Journey of friendship, 2011 -2012;
 • Let’s know each other, 2011 -2012;
 • Linguistic Scenery – European Day of Languages 2013, 2013 -2014;
 • My little European friends, 2014 -2015;
 • My sweet home, 2010 – 2011;
 • Past and present, imaginary and real heroes, 2010 – 2011;
 • Recopilatorio de Aplicaciones didácticas con TIC para trabajar en Educación Infantil, 2013 -2014;
 • We are the future, 2015 -2016;
 • Е-TWINNING PARLIAMENT, 2013 – 2014;
 • BIG (and small) POSTCARDS – show us your place of living – we can’t wait to know YOU !!!, 2015 – 2016;
 • Be part, let’s celebrate maths in May, 2015 – 2016;
 • Teenagers’ life in a blog, 2013 -2014;
 • Our life in pictures, 2013 – 2014;
 • The pearls of the region, 2012 – 2013;
 • E-mag : Writing a EUROPEAN magazine for YOUNG PEOPLE, 2012 – 2013
 • Some cultural differences, 2012 – 2013;
 • Our capital cities 2015 – 2016
 • Photo storytelling around Europe 2015 – 2016
 • We are the future 2015 – 2016
 • Scratch Project : Exploring Europe & Coding with Scratch 2015 -2016
 • BIG (and small) POSTCARDS – show us your place of living – we can’t wait to know YOU !!! – 2015 -2016
 • Un  eTwinning de nota 10 – 2017
 • THE BEST PLACE TO VISIT, …A VIRTUAL TOUR IN EUROPE 2017
 • Explore, Learn, Apply for Fun Education -2017
 • Integration of eTwinning and KA1 projects – 2017
 • What is your country famous for? 2016 – 2017
 • Quiz Me in Appinventor 2017 -2018
 • Teach to share knowledge – a key to a brighter future 2017 -2018
 • Let´s gamify our Poetry! – 2017
 • eTwinning Multilateral Seminar Lisbon 2017
 •  Innovative Learning Environments -2017-2018
 • Our Important Figures in Our Country – 2017
 • Our heritage … belongs to everyone! – 2018-2019
 • Different Colours, Different Culture – 2018
 • Create, Communicate and Respect: Better Internet Begins with You -2018
 • Apprendre les languesétrangères pour connaitre le patrimoinecultureleuropéen – 2017 -2018
 • MOVING 2 HEALTH – 2017 -2019
 • Coding@schools – 2018- 2019
 • Safety in the virtual world – 2018 -2019
 • Rights of the Child for the Digital Age -2018 – 2019
 • Let’s explore our cultural heritage – 2018 – 2019
 • Famous people in Europe – 2018 – 2019
 • Comment fêtez-vous la Francophonie? – 2018 -2019
 • English In Street – 2018 – 2019
 • Meilleurs  vœux ! – 2018 – 2019
 • CyberTeen – 2018 – 2019
 • Pictures’ Stories – 2018 – 2019
 • Dessine-moi!- 2018 – 2019
 • Ondetelevamosteuspésna Europa? Oùtemènenttespieds en Europe? 2019
 • WE PRODUCE NATURALLY, CONSUME IN A HEALTHY WAY – 2018 – 2019
 • À la découverte du monde de la Francophonie! – 2018 – 2019
 • Smiling world – 2018 -2019
 • Manifestul  generației Z – 2019
 • Cartes mentales:outil pédagogique – 2019
 • Pensées  et mots – Per corso linguistico-espressivo comunicativo – 2019
 • JOYEUSES PâQUES / HAPPY EASTER – 2019
 • Roboactivities and STEM – 2020Cartes postalesd’Europe/ Postcards from Europe -2020
 • Je parle avec l’Europe: communication etéchangeculturel en langue française – 2019
 • Correspondances en Fle A1 entre collégiens – 2019
 • Nos  écoles, nos pays, nos opinions : un journal européen en langue française – 2019
 • Éduquer en égalité – 2019
 • ORFF BRINGS US TOGETHER – 2019
 • Discover ours country with Game and coding /Découvronsnotre pays en jouantet en programmant – 2019
 • Treasure of wisdom # EDLComp19 – 2019
 • Promenade chez nous! – 2019
 • Preventing Violence at Schools via ICT- PVSviaICT – 2019
 • Enjoy English! – 2018
 • B Sm@rt B s@fe -2017
 • Treasure of wisdom – 2020
 • L’école se fait du cinéma – 2021
 • Demain, ma ville- 2021

Proiecte eTwinning în desfășurare:

 1. Act 4 Life on Land
 2. National Legends with Coding
 3. Maths in Our Lİfe
 4. Not Just a Holiday
 5. Anı Yakala / Seize the moment
 6. ÉCO-ÉCHANGE CULTUREL
 7. J’apprends le français avant Messi et Ramos
 8. Amitiés sans frontières
 9. Raconte-moi une BD
 10. Sentiments et Émotions

Unsprezece dintre proiectele încheiate au primit Certificat European de Calitate, iar mai multe dintre acestea Certificat National de Calitate. Alături de eTwinning am desfășurat mai multe campanii naționale în scoală: Mărțișorul eTwinning, Școala mea este online, Povestea eTwinning, TwinSchools eTwinnerii ajuta eTwinneri, eTwinning aniversar, Calendarul eTwinning 2017, Seminar multilateral eTwinning Lisabona 2017. De asemenea cadre didactice din școala noastră au desfășurat cursuri pe platforma www.iteach.ro si www.etwinning.net, pentru a putea desfășura cu succes proiectele eTwinning. Dintre aceste cursuri amintim: Introducere în eTwinning, eTwinning: Proiecte internaționale de colaborare educaționala, Promovarea parteneriatelor școlare europene.

          Doamnele profesor Aspazia Olar  și Maria Melniciuc au obținut titlul de ambasador al Acțiunii eTwinning în Romania,  din anul 2017. Pentru multitudinea, diversitatea și calitatea  proiectelor  eTwinning desfășurate și pentru integrarea în politica școlii a siguranței on-line, unitatea noastră școlară a obținut titlul  și certificatul  de Școală eTwinning în anul 2018 si certificatul  de Școală eTwinning în anul 2020, la prima competiție,de acest fel și la a treia, organizată de eTwinning Europe.De asemenea doamnele profesoare au participat la Conferinţa Naţională eTwinning 2017, 2018, 2019 și 2022 organizate de  eTwinning Romania. În cadrul Conferinței s-au acordat premiile naționale e Twinning și s-au decernat titlurile de Școală eTwinning primelor unități școlare din țară,  fiind prezenți și directorii acestora.

Alte activități de formare continuă a cadrelor didactice privind dezvoltarea  europeană  au fost cursul “Pregătirea cadrelor didactice pe tematici europene”, Seminar de in(formare) ERASMUS+ realizat de Agenția Naționala –  Colegiul National Iași –  ianuarie 2014, Seminar ERASMUS+ Suceava, 12-13 decembrie 2014, Seminar ERASMUS+ Parteneriate strategice,  Suceava – ianuarie 2015.

         O echipă de elevi a școli noastre a participat la Concursul Național “Tinerii dezbat”, etapa regională organizată la Suceava între 28-29 aprilie 2013. De asemenea doamna Olar Aspazia a participat la cursul “Introducere in tehnici de oratorie ș retorică”, organizat la Piatra Neamț in martie 2013.

           In perioada 2012- 2014, școala noastră a depus proiecte în concursul “Lider European”, organizat de Europa, casa noastră.

          In cadrul concursului “Meserii pentru România”, am înscris un proiect care s-a adresat elevilor școlii postliceale. Scopul proiectului a fost  realizarea unui mod cât mai atractiv de formare profesională in domeniul auto. Evoluția rapidă a tehnicii in domeniul automobilelor se manifestăși prin utilizarea a foarte multe componente electronice, motiv pentru care diagnosticarea calificata a aparatelor de comandă devine indispensabilă.

          La Competiția Națională „Idei din Țara lui Andrei”  sponzorizat de OMV Petrom, școala noastră a depus și obținut finanțare pentru proiectul „Tehnici de diagnosticare auto” prin care s-a dotat unitatea noastră școlară cu un automobil didactic pentru diagnosticare auto și alte kit-uri auto, valoarea totală a finanțării obținute fiind de 18.000 euro.

          În perioada 11-15 aprilie 2018 prof. Melniciuc Maria a însoțit la Constanța echipajul de elevi al județului Suceava la faza națională a Concursului Made for Europe.  Produsele finale prezentate au fost variate și au prezentat experiențe din diferite proiecte Erasmus și eTwinning.  Eleva  Mardari  Dayana Raluca de la Colegiul Tehnic Lațcu Vodă Siret a obținut  premiul III pentru produsul final  e-book  realizat în proiectul  eTwinning   Photo  Story  telling around  Europe. Anual școala noastră participă și la faza județeană a Concursului Made for Europe, obținând premii și mențiuni. (Dulgheru Adrian – Premiul II, Marici Mara – Premiul III)

În şcoală își desfășoară activitatea  Clubul Adfaber, coordonat de doamna profesor Maria Melniciuc, cu scopul atragerii elevilor spre tehnologia informatică. Elevii se întâlnesc săptămânal și abordează programarea într-o manieră atractivă. Elevii şi profesorii implicați au posibilitatea să se informeze şi să colaboreze în vederea dezvoltării de noi proiecte europene.

           Proiectele europene derulate în ultimii trei ani în unitatea noastră școlară au fost numeroase, diferite și au accentuat necesitatea formării abilităților pentru viață a elevilor și a cadrelor didactice. Astfel, fiecare proiect European derulat de către școala noastră și-a lăsat amprenta într-un mod vizibil pozitiv asupra beneficiarilor direcți și indirecți ai procesului instructiv-educativ.

În acest mod finalitatea activităţii noastre didactice este aceea de a forma tineri într-un anumit domeniu profesional dar în acelaşi timp de a forma cetăţeni capabili:

 • să trăiască într-o societate multiculturală, inclusivă şi tolerantă, în conformitate cu un stil de viaţă care respectă şi protejează mediul înconjurător;
 • să trateze aspecte legate de egalitatea între sexe în familie, la locul de muncă şi în viaţa socială;
 • să trăiască în calitate de cetăţean european;
 • să fie responsabili de propria dezvoltare profesională.

În anul şcolar 2016 – 2017 Colegiul Tehnic “Lațcu Vodă” Siret a depus la ANPCDEFP noi aplicaţii în cadrul Programului Erasmus +, Acțiunea cheie 1:

 1. In pas cu viitorul – dezvoltarea competentelor necesare pe piața muncii prin stagii de formare profesionale europene, KA1 VET learner and staff mobility, al cărui obiectiv este creșterea calității in educație, dezvoltarea si perfecționarea competentelor, cunoștințelor si abilitaților specifice standardelor de pregătire profesionala prin efectuarea unor  stagii de pregătire practica in străinătate pentru a dobândi experiența la locul de munca, îmbunătățind procesul de tranziție de la educație si formare către piața muncii.
 2. Îmbunătățirea calității școlii în context International, KA1 school education, al cărui obiectiv este Proiectul are ca obiectiv principal modernizarea si internaționalizarea scolii noastre pentru creșterea calitativi educației in perspectiva integrării europene. Primul pas in dezvoltarea calității în educație îl reprezintă autoevaluarea (elevi,  profesori, comisii metodice si școala) in raport cu anumiți indicatori prestabiliți. Pentru realizarea îmbunătățirii actului didactic, întreg personalul didactic trebuie sa folosească metode moderne de predare-invatare-evaluare. Monitorizarea si evaluarea propriei performante trebuie sa conducă la identificarea domeniilor ce necesita îmbunătățire si in final la diminuarea sau chiar eliminarea punctelor slabe, asigurându-se astfel creșterea calitativi actului educativ in perspectiva integrării europene.

În anul şcolar 2018 – 2019 Colegiul Tehnic “Lațcu Vodă” Siret a depus la ANPCDEFP noi aplicaţii în cadrul Programului Erasmus +, Acțiunea cheie 1:

 • „Practica europeană –  cel mai bun instructor” – proiect KA1 VET
 • Securitatea cibernetică pentru „Lațcu Vodă” – proiect KA1 educație școlară

Aceste proiecte însă nu au primit finanțare.

Scoala noastră are ACREDITARE ERASMUS PENTRU MOBILITĂȚI ERASMUS+ ÎN DOMENIUL „FORMARE PROFESIONALĂ (VET)”

acreditare numărul: 2020-1-RO01-KA120-VET-095382, valabilă în 01.03.2021 – 31.12.2027.

Din Martie 2022, școala noastră este Școala Parteneră Microsoft, fiind selectată intr-un proiect pilot în care au fost identificate un număr de peste 100 de școli la nivel național care folosesc implicit platforma Office365 și Microsoft Teams pentru susținerea cursurilor online sau hibrid și care doresc să devină o școală parteneră Microsoft.

În concluzie, activitatea din Colegiul Tehnic “Lațcu Vodă” Siret, luând în considerare toate componentele sale (instructiv-educativă, management, financiar-contabilă etc.), poate fi caracterizată prin:

 1. asigurarea dimensiunii europene în toate acţiunile instructiv-educative ale şcolii;
 2. implicarea şi participarea activă în derularea unor proiecte europene cu şcoli şi instituţii din Uniunea Europeană;
 3. diseminarea experienţelor pozitive dobândite în urma derulării proiectelor europene;
 4. îmbunătăţirea calităţii învăţământului prin atragerea personalului didactic calificat şi prin perfecţionarea continuă a acestuia;
 5. oferirea de şanse egale tuturor tinerilor şi formarea acestora din perspectiva integrării lor socio-profesionale, precum şi încurajarea elevilor capabili de performanţe în diferite domenii;
 6. dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limbi străine în rândul elevilor şi profesorilor;
 7. participarea activă la viaţa comunităţii prin acţiuni realizate în parteneriat cu autorităţile publice, fundaţii şi agenți economici
 8. ridicarea prestigiului şcolii şi promovarea imaginii ei în relaţiile acesteia cu toate organismele publice şi private;
 9. atragerea de surse de finanţare interne şi externe pentru înnoirea şi îmbunătăţirea bazei materiale existente;
 10. managementul profesionist, cu scop bine definit;
 11. scopuri şi viziuni împărtăşite de toţi membrii colectivului;
 12. utilizarea de demersuri didactice inovatoare, eficiente, centrate pe elev;
 13. utilizarea fluentă a sistemului educativ informatizat;
 14. monitorizarea progresului şi a rezultatelor pentru a vedea măsura în care şcoala îşi atinge obiectivele;
 15. cultivarea parteneriatului între şcoală – familie, şcoală – comunitate locală, şcoală – comunitate europeană;
 16. promovarea programelor europene pentru educarea adulţilor.