Resurse materiale

Colegiul Tehnic “Lațcu Vodă“ Siret își desfășoară activitatea în două spații de amplasament situate la o distanță de 0,5 km între ele și anume:

–  complexul din str. Lațcu Vodă, nr. 15A

–  complexul din str. 28 Noiembrie, nr.43

Suprafața totală de care dispune școala este de 171.227,41 m2 din care:

–  suprafața construită este de 10.610,76 m2;

–  suprafața terenurilor (curților) este de 10.966,65 m2;

–  suprafața poligonului de conducere auto este de 4.650 m2;

–  suprafața agricolă totală a unității este de 14,5 ha (teren arabil situat în parcela “Dubova“ din Siret).

Baza materială din str. Lațcu Vodă, nr. 15A cuprinde cinci clădiri:

•  11 săli de clasă în clădirea Liceu + 15 săli de clasă în clădirea Internat;

•  1 laborator de știinte (chimie și biologie);

•  1 laborator de fizică;

•  1 bibliotecă;

•  1 cabinet medical;

•  1 cabinet psiholog școlar;

•  1 cabinet Asociația de părinți „Lațcu Vodă”

•  2 laboratoare de informatică;

•  1 atelier de instruire practică domeniul textile;

•  1 cantină;

•  1 magazie;

•  1 centrală termică pe gaz metan.

Baza materială din str. 28 Noiembrie, nr 43 cuprinde 11 clădiri:

•  19 săli de clasă;

•  1 cabinet de circulație – legislație rutieră;

•  3 cabinete de mecanică;

•  1 cabinet de desen tehnic;

•  1 cabinet metodic;

•  1 laborator de informatică;

•  11 ateliere pentru instruire practică în domeniul mecanic;

•  3 hale pentru reparații autovehicule;

•  1 atelier electric;

•  forjă, strungărie, tâmplărie;

•  1 sală de sport;

•  6 garaje autocamioane;

•  1 centrală termică pe gaz metan;

•  1 spălătorie;

•  1 internat cu 100 locuri.

Baza materială a fost suplimentată prin realizarea unui nou obiectiv în cadrul unui proiect european “Construcție și dotare de ateliere, laboratoare și un amfiteatru în cadrul Colegiului Tehnic Lațcu Vodă”, derulat de Primăria Siret. Clădirea nou construită este de tip D+P+E și are o suprafață desfășurată de 1181 m2.

La demisol există un spațiu deschis denumit generic atelier mecanic în cadrul căruia sunt amenajate:

• 1 atelier lăcătușerie;

• 1 atelier mașini cu comandă numerică (CNC);

• 1 laborator mecanică- măsurări – întreținere și verificare auto.

La parter vor funcționa:

• 1 laborator proiectare CAD:

• 1 laborator textile;

• 1 atelier textile-croit.

La etaj se află un amfiteatru.

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE

Nr. crt.Tipul de spaţiuNumăr spaţiiSuprafaţă (mp)
1.Săli de clasă /grupă361800
2.Cabinete*  
3.Laboratoare*9720
4.Ateliere*202109
5.Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport*1+ 2 terenuri1250+2000
6.Spaţii de joacă *  
7.Alte spaţii*  

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE

Nr. crt.Tipul de spaţiuNumăr spaţiiSuprafaţă (mp)
1.Bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare190
2.Sală pentru servit masa*1100
3.Dormitor *101110
4.Bucătărie *1188
5.Spălătorie *1178
6Spaţii sanitare*7+5300
7.Spaţii depozitare materiale didactice130
7.Alte spaţii*  

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE

Nr. crt.Tipul de spaţiuNumăr spaţiiSuprafaţă (mp)
1.Secretariat136
2Spaţiu destinat echipei manageriale228
.Contabilitate225
4.Casierie 112
5.Birou administraţie1