Prezentare

Colegiul Tehnic “Lațcu Voda” Siret  este recunoscut ca unitate de învățământ cu tradiție în domeniul auto și domeniu de pregătire de bază mecanică, fiind situat în  orașul Siret, județul Suceava, la 4 km distanță de granița cu Ucraina.

În prezent, colegiul cuprinde clase de învăţământ gimnazial, liceal (filiera teoretică și filiera tehnologică), profesional, dual (o clasă autorizată din 2020), postliceal (Şcoala de maiştri) și frecvență redusă. 

Specializările oferite de școala noastră sunt: filologie, filologie cu predare parțială în limba ucraineană, științe ale naturii, matematică-informatică, tehnician în industria textilă, tehnician transporturi, mecanic auto, mecanic utilaje și instalații în industrie, maistru elecromecanic auto și filologie frecvență redusă.

La începutul anului școlar 2022-2023 au fost înscriși 1071 de elevi (42 clase), astfel:

– 114 elevi învățământ gimnazial (4 clase);

– 594 elevi învățământ liceal cu frecvență (25 de clase);

  • 16 clase filiera teoretică – 409 elevi
  • 9 clase filiera tehnologică – 185 elevi

–  144 elevi învățământ profesional de zi cu durata de 3 ani (6 clase);

–  167 elevi învățământ liceal cu frecvență redusă – profil umanist, filologie (5 clase)

–  52 elevi învățământ postliceal, școala de maiștri (2 clase).

Şcoala dispune de personal didactic format din 71 de persoane (57 profesori și ingineri şi 17 maiştri instruire practică și conducere auto), personal didactic auxiliar format din 9 de persoane, personal nedidactic format din 18 persoane.