Anunț contestații bacalaureat 2021

ANUNŢ
Contestaţiile pot fi depuse , în data de 05.07.2021, în intervalul orar 12:00 – 18:00.
Depunerea contestaţiilor se poate face:
– Completând o cerere în centru de examen CE1076 – Colegiul Laţcu Vodă Siret
– Online, cu semnătură olografă (cererea printată, semnată, scanată) la adresa de email ct.latcuvoda2021@gmail.com. Pe Cerere scrieţi numărul dvs. de telefon. Veţi primi un telefon să confirmaţi depunerea cererii. De asemenea veţi primi un email de confirmare.

Pentru fiecare notă contestată se va depune o cerere.
DOCUMENTE NECESARE

La depunerea contestaţiilor sunt necesare următoarele documente:
– Act de identitate
– Cererea tip
– Declaraţie tip
Documentele tip se găsesc în Centrul de Examen şi pe site-ul şcolii. Elevii care nu au împlinit vârsta de 18 ani vor fi însoţiţi de unul dintre părinţi.
Fiecare elev poate contesta doar notele personale.
În cazul în care documentele mai sus menţionate sunt depuse de o altă persoană decât cea interesată, aceasta trebuie să aibă o procură notarială de împuternicire în acest sens.

Preşedinte,
Prof. Condur Liliana