Oferta de școlarizare

OFERTA  DE  ŞCOLARIZARE PENTRU  ANUL  ŞCOLAR  2023-2024

GIMNAZIU(CLASA a V-a) – NR. CLASE: 1 x 22 LOCURI = 22 LOCURI

LICEU TEORETIC

PROFIL UMANIST

SPECIALIZAREA: FILOLOGIE – NR. CLASE: 1 x 26 LOCURI = 26 LOCURI

SPECIALIZAREA: FILOLOGIE(frecvență redusă) – NR. CLASE: 1 x 28 LOCURI = 28 LOCURI

SPECIALIZAREA: FILOLOGIE – UCRAINEANĂ – NR. CLASE: 1 x 26 LOCURI = 26 LOCURI

Pentru înscrierea la această specializare este necesară susţinerea unui test de limba maternă (ucraineană).

PROFIL REAL

SPECIALIZAREA: ŞTIINŢE ALE NATURII – NR. CLASE: 1x 26 LOCURI =26 LOCURI

SPECIALIZAREA: MATEMATICĂ INFORMATICĂ – NR. CLASE: 1 x 26 LOCURI = 26 LOCURI

LICEU TEHNOLOGIC

   DOMENIUL DE PREGĂTIRE DE BAZĂ: MECANICĂ – NR. CLASE: 2 x 24 LOCURI = 48  LOCURI

   DOMENIUL DE PREGĂTIRE DE BAZĂ:  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE – NR. CLASE: 1 x 24 LOCURI = 24 LOCURI

ŞCOALĂ PROFESIONALĂ DE 3 ANI

  DOMENIUL DE PREGĂTIRE DE BAZĂ: MECANICĂ – NR. CLASE: 2 x 24 LOCURI = 48 LOCURI

ȘCOALĂ DE MAIȘTRI

CALIFICAREA: ELECTROMECANIC AUTO – NR. CLASE: 1 x 28 = 28 LOCURI

Resurse pentru promovare(pliante, afiș și video de prezentare)