Viziune-Misiune

VIZIUNE

Învățământ de calitate, accesibil și modern, adaptat la cerințele comunității, aliniat la standarde europene!

Motto: „Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm!” (Seneca)

MISIUNE

Școala noastră devine școală incluzivă, o instituție care respectă valorile umane și care, prin activitățile sale, acoperă nevoi educaționale de toate tipurile, respectând principiul egalității de șanse, cu scopul integrării în societatea viitoare, atât din punct de vedere personal, cât și din punct de vedere profesional. Serviciile educaționale oferite de școală au la bază calitatea, performanța, responsabilitatea și vizează formarea competenţelor-cheie, promovarea valorilor europene, dezvoltarea durabilă și deschiderea spre învățarea pe tot parcursul vieții.

Şcoala noastră urmăreşte:

  • Satisfacerea nevoilor de cunoaştere ale fiecărui elev, pentru a se simţi competent în a  utiliza informația, pentru a fi deschis spre schimbare și învăţare, spre a respecta valorile unei societăţi democratice.
  • Creşterea eficienţei şi calităţii procesului de învăţământ în vederea pregătirii unor elevi cu şanse reale în afirmarea şi evoluţia lor ulterioară, pe fondul unei societăţi în continuă schimbare, selectivă, pe criteriul performanţei.
  • Modernizarea amenajării şi dotării şcolii cu materiale şi tehnologie modernă, la standarde europene, precum şi crearea unui ambient şcolar atractiv, care să asigure condiţiile pentru o bună pregătire teoretică și practică, pentru formarea unei conduite civice în concordanţă cu valorile morale europene.
  • Asigurarea unui climat stimulativ, de cooperare şi siguranţă, și construirea unui parteneriat solid – bazat pe dialog deschis, înţelegere şi sprijin cu toţi  partenerii sociali şi educaţionali.