Prezentare

Prezentare

Fluxul 1 este format din 15 elevi de liceu tehnologic, profil tehnic, calificarea: Tehnician în transporturi. Calificarea tehnician în transporturi deschide perspective largi de dezvoltare profesională. Absolvenții  vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcțiune, întreținere și reparare a mijloacelor de transport, să întocmească grafice și programe de transport, să coordoneze și să monitorizeze transporturile aparținând diferitelor moduri de transport. Pe lângă toate disciplinele studiate, utilizarea aplicațiilor de tip CAD reprezintă una din disciplinele cele mai importante, oferind elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe tehnice în legătură cu proiectarea asistată de calculator.

Elevii  selectații pentru participarea în mobilitățile acestui proiect vor desfășura un stagiu de formare de 60 de ore privind utilizarea aplicațiilor de tip CAD. Scopul principal al acestui stagiu de pregătire practică în cadrul proiectului ERASMUS+ KA1 VET 2015-1-RO01-KA102-014285 este dobândirea de abilități practice în utilizarea de sisteme grafice, în special AutoCAD 2D si 3D (versiune Autodesk 2016), conform programului de lucru stabilit.

Activitatea de formare va avea loc în Germania la partenerul extern WBS TRAINING AG, unul dintre cei mai importanți furnizori independenți de formare si servicii profesionale in Germania. WBS are o rețea extinsa si activa,  colaborează cu aproximativ 1400 de formatori externi si lucrează împreuna cu mai multe companii, care sunt parteneri importanți pentru organizarea de stagii  pentru elevi. Formarea efectivă va avea loc la sfârșitul semestrul I, an școlar 2015-2016.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”12″ gal_title=”All Galleries”]