Bucuria lecturii, emoții și dezvoltare personală-activități în luna aprilie

Deoarece școala are un rol important în instruirea elevilor, ea stabilind traseul educațional al acestora, la care se adaugă dorința de formare în acord cu puterea de muncă și motivația personală, în cadrul proiectului „Bucuria lecturii, emoții și dezvoltare personală”, derulat în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava, s-a considerat oportună realizarea unei activități despre importanța orientării în carieră a elevilor, a cunoașterii abilităților și competențelor acestora. Astfel, ajutați de psihologul școlar și cadrele didactice, elevii clasei a XI-a D au descoperit importanța cunoașterii de sine în alegerea profesiei, și-au identificat punctele forte și au explorat opțiunile de carieră, în conformitate cu aspirațiile și valorile fiecăruia.