Planificarea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională

În atenţia candidaţilor înscrişi la examenul de bacalaureat – sesiunea iunie-iulie 2024

PLANIFICAREA PROBELOR DE EVALUARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ:

26 IUNIE 2024 – proba de înţelegere a unui text audiat, urmată de proba scrisă;

Proba orală: 25 iunie 2024 – limba engleză

27 iunie 2024 – limba engleză, limba franceză