Proiect Erasmus+

Proiect Erasmus+ KA1 VET “Abilități  și      competențe practice europene în pregătirea
viitorilor mecanici și tehnicieni sireteni”

(nr. 2015-1-RO01-KA102-014285).

În cadrul acestui proiect au fost 3 fluxuri de mobilitate:

  1. 15 elevi din clasa a XI-a domeniul mecanică, calificarea tehnician în transporturi și 2 profesori însoțitori, la WBS Training AG Dresda, Germania;

 

 

  1. 4 profesori din învătămîntul profesional și tehnic și lideri ai instituțiilor VET, la Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnuetzige GmbH, Germania;

 

 

  1. 14 elevi din clasa a X-a, domeniul mecanică, calificarea mecanic auto și 2 profesori însoțitori, la European Grants International Academy Srls Unipersonale, Italia.

 

Despre proiect

Misiunea școlii noastre este să răspundă nevoilor de formare a tinerei generații, acestea fiind elaborate în parteneriat cu agenții economici și cu alte instituții interesate de procesul și progresul din învățământ. Nevoia majoră a școlii noastre este de a pregăti elevii pentru întregrarea pe piața muncii europene și creșterea calității în educație prin dezvoltarea competențelor și abilităților profesionale. Pentru că, industria auto este într-o continuă evoluție datorită progresului tehnic și tehnologic, se impune realizarea stagiilor de pregătire practică în țări cu tradiție în acest domeniu. Prin participarea la stagiile de pregătire practică în străinătate, viitorii absolvenți vor fi capabili să răspundă cerințelor agenților economici și să își desfășoare activitatea pentru care au fost pregătiți. Stagiile de formare profesională în altă țară au ca efect îmbunătățirea procesului de tranziție de la educație și formare către piața muncii, consolidând cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale. Pentru a răspunde acestor cerințe, ne-am propus realizarea unui proiect cu tema: „Abilități și competențe practice europene în pregătirea viitorilor mecanici și tehnicieni sireteni”. Proiectul se adresează elevilor din învățământul profesional și tehnic, profesorilor de discipline VET și se va derula pe o perioadă de 1 an în intervalul 01/09/2015 – 01/09/2016.
Obiectivul general vizează: -creșterea șanselor de dezvoltare profesională a elevilor în vederea dobândirii unui nivel ridicat de pregătire a viitorilor mecanici auto și tehnicieni în transporturi pentru integrarea pe piața muncii și creșterea interesului pentru învățământul profesional, prin oportunitatea unei formări profesionale la standarde europene, în cadrul unor parteneriate transnaționale.