Contestații rezultate examen Bacalaureat iunie 2022

A N U N Ț

Contestațiile notelor de la examenul de BACALAUREAT 2022 se depun în data de 27.06.2022 în intervalul orar 12:00 – 18:00. 

 

Contestațiile se depun letric în sala comisiei (Laborator INFORMATICĂ, et. I) 

sau electonic la adresa de email:

contestatii.bac@latcuvoda.ro

 

       Fiecare candidat poate contesta doar rezultatele proprii și va fi identificat printr-un act de identitate valabil.

       Contestațiile depuse online vor fi însoțite de copia unui act de identitate valabil.