Testări pentru admitere în clasa a V-a

În vederea admiterii în clasa a V-a pentru anul școlar 2021-2022, ziua de organizare, desfășurare și susținere a probelor scrise este 28 iunie.

Vor fi anunțați  toți părinții/tutorii elevilor înscriși cu privire la ora și locul testării.